Θεματικές Παραλλαγές

Widgets

Extras

Colour Options

Colour Header

Προσαρμοσμένη Εικόνα Επικεφαλίδας

Επεξεργασία CSS


Θεματικές Παραλλαγές

Σχετικά Posts:
Αλλαγή θέματος
Themes [+Sunburn]
Misty Look: Επικοινωνία, Αρχείο, Σύνδεσμοι

Αρχή της σελίδας


Widgets

Σχετικά posts:
Πώς βάζουμε τις “κατηγορίες” στο sidebar;
Πώς βάζουμε λάβαρο (μπάνερ) στην πλαϊνή στήλη;
Αναγκαιότητα και τύχη
Συννεφάκια…
Drop Down menus για Ενότητες και Αρχείο
Πρόβλημα με τα widgets στη WordPress
Avatar στα πρόσφατα σχόλια
Χρώμα στα text widgets
On line ψηφοφορίες
Χρωματικά “λαθάκια” στα text widgets
Τίτλοι στα text widgets

Αρχή της σελίδας


Extras

Σχετικά Posts:
Snap – σνουπ

Αρχή της σελίδας


Colour Options

Αυτή η επιλογή δεν υπάρχει σε όλα τα θέματα.

Αρχή της σελίδας


Colour Header

Αυτή η επιλογή δεν υπάρχει σε όλα τα θέματα.

Αρχή της σελίδας


Προσαρμοσμένη Εικόνα Επικεφαλίδας

Αυτή η επιλογή δεν υπάρχει σε όλα τα θέματα.

Σχετικά posts:
Αλλαγή εικόνας επικεφαλίδας και μεγέθη

Αρχή της σελίδας


Επεξεργασία CSS

Αρχή της σελίδας