Γενικά

Συγγραφή

Ανάγνωση

Συζήτηση

Απόρρητο

Διαγραφή Ιστολογίου

Open ID

Domains


Γενικά

options.jpg

Εδώ έχουμε τις εξής επιλογές:

Τίτλος Ιστολογίου: Είναι ο τίτλος του μπλογκ. Μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Προσοχή: Αυτό που αλλάζει είναι ο τίτλος του μπλογκ. Όχι η μόνιμη διεύθυνσή του [URL], που στην περίπτωση αυτού του μπλογκ είναι https://lexitypos.wordpress.com/. Αν θέλουμε να αλλάξουμε την URL του μπλογκ, για παράδειγμα σε http://wptricks.wordpress.com/, τότε θα πρέπει να φτιάξουμε ένα καινούργιο μπλογκ μ’ αυτή τη διεύθυνση. Για τη μεταφορά των αρχείων μας από το παλιό μπλογκ στο καινούργιο δείτε τις διαδικασίες Export και Import στο Manage.

Ατάκα: Είναι ο υπότιτλος του μπλογκ. Η προκαθορισμένη επιλογή είναι «Just another WordPress.com weblog». Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην την αλλάξετε. Σ’ αυτό το μπλογκ έγινε «… από αρχάριο για αρχάριους και προχωρημένους».

Γλώσσα: Η κύρια γλώσσα του μπλογκ σας. Φυσικά θα πρέπει να δείχνει: «el – Ελληνικά». Περισσότερα.

Ιδιότητα μέλους:

Ηλ. διεύθυνση:

Ημερομηνία και Ώρα:

UTC time is: 2006-11-18 10:05:56 am.

Οι χρόνοι στον ιστότοπο θα έπρεπε να διαφέρουν κατά: Αν η ώρα που εμφανίζεται πάνω είναι λάθος, που σίγουρα θα είναι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα, τότε προσθέστε τον αντίστοιχο αριθμό για να εμφανίζεται σωστά. Συνήθως: 2.

Σχετικό ποστ:

Ώρα Ελλάδος

Προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας: Προκαθορισμένη επιλογή: «F j, Y». Οπότε η ημερομηνία εμφανίζεται έτσι: «Month date, Year» [παράδειγμα: «November 18, 2006»]. Αν θέλετε, που είναι και πιο λογικό στα καθ’ ημάς, να εμφανίζεται ως «18 November 2006» αλλάξτε την επιλογή σε: «j F Y».

Προεπιλεγμένη μορφή ώρας: Ως έχει.

Οι βδομάδες στο ημερολόγιο αρχίζουν την: Επιλέξτε ό,τι θέλετε. Η Δευτέρα πάντως είναι μια χαρά.

Πατήστε «Ανανεώστε τις Επιλογές» και τελειώσατε από δω.

Αρχή της σελίδας


Συγγραφή

Αρχή της σελίδας


Ανάγνωση

Σχετικά Ποστς:
RSS Feed

Αρχή της σελίδας


Συζήτηση

Spam comments

Αρχή της σελίδας


Απόρρητο

Αρχή της σελίδας


Διαγραφή Ιστολογίου

Αρχή της σελίδας


Domains

Αρχή της σελίδας