Κατηγορίες και Ετικέτες με ελληνικούς τίτλους ντεν ανοίγουν καρντιές μου… Και εμφανίζουν τις γνωστές παραλλαγές του «404». Γενικό το πρόβλημα με τα ελληνικά ιστολόγια…

Πρόκειται για παρόμοιο πρόβλημα με εκείνο των permalinks της περασμένης εβδομάδας, μόνον που σ’ αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.

Εγώ, πάντως, ενημέρωσα αρμοδίως τα κεντρικά στην Καλιφόρνια [όταν βρίσκεστε οπουδήποτε στο… μηχανοστάσιο, πάνω δεξιά υπάρχει το κουμπάκι «Support» – αχρείαστο να ‘ναι…].

Αναμένωμεν…

Add to FacebookAdd to NewsvineAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to Ma.gnoliaAdd to TechnoratiAdd to Furl

Advertisements