Ας αρχίσουμε μ’ αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε στα σχόλια:

  • Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα της γραμματοσειράς και
  • Δεν μπορούμε να προσθέσουμε φωτογραφίες.

Ακολουθούν μερικά από αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Βασική αρχή είναι να δώσουμε μια εντολή [tag] για να κάνουμε αυτό που θέλουμε και κατόπιν να ακυρώσουμε αυτή την εντολή. Τόσο η εντολή όσο και η ακύρωσή της πάντα περικλείονται μέσα στα σύμβολα < και > [βρίσκονται πάνω από την spacebar και λίγο δεξιά στο πληκτρολόγιο].

Δηλαδή έχουμε: <εντολή> και </ακύρωση εντολής> [το / βρίσκεται δίπλα στο >, στο πληκτρολόγιο].

Μερικές εντολές που μπορούμε να θυμηθούμε εύκολα:

► Έντονο κείμενο. [προσθέτουμε εκεί που θέλουμε να αρχίζει το έντονο κείμενο το tag <b> και εκεί που τελειώνει το </b>. Τα ίδια αποτελέσματα θα έχουμε με τα: <strong> και </strong>]

► Πλάγιο κείμενο. [προσθέτουμε εκεί που θέλουμε να αρχίζει το πλάγιο κείμενο το tag <i> και εκεί που τελειώνει το </i>. Τα ίδια αποτελέσματα θα έχουμε με τα: <em> και </em>]

Διαγραμμένο κείμενο. [προσθέτουμε εκεί που θέλουμε να αρχίζει το διαγραμμένο κείμενο το tag <strike> και εκεί που τελειώνει το </strike>]

► Παράθεση, παράθεση, παράθεση, παράθεση, παράθεση, παράθεση, παράθεση, παράθεση, παράθεση, παράθεση, παράθεση, παράθεση, παράθεση, παράθεση, παράθεση, παράθεση, παράθεση, παράθεση, παράθεση, παράθεση, παράθεση, [ προσθέτουμε εκεί που θέλουμε να αρχίζει η παράθεση το tag <blockquote> και εκεί που τελειώνει το </blockquote>]

Υπογράμμιση. [προσθέτουμε εκεί που θέλουμε να αρχίζει το υπογραμμισμένο κείμενο το tag <u> και εκεί που τελειώνει το </u>.

► Σύνδεσμο. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να γράψουμε έναν σύνδεσμο προς το ιστολόγιο «Θεαμαπάτες και Δικτυώματα». Αρχίζουμε με το tag <a href=»διεύθυνση»>[στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνουμε copy-paste τη διεύθυνση: http://theamapati.wordpress.com%5D, στη συνέχεια γράφουμε τον τίτλο του συνδέσμου [αυτό που θα εμφανίζεται με διαφορετικό χρώμα και υπογραμμισμένο και που πατώντας το θα οδηγηθούμε σε μια άλλη ιστοσελίδα] και, τέλος, κλείνουμε με το tag </a>.

Αυτό που θα γράψουμε στο σχόλιό μας θα φαίνεται έτσι:

<a href=»http://theamapati.wordpress.com«>Θεαμαπάτες & Δικτυώματα</a>

και που όταν δημοσιευτεί το σχόλιο θα φαίνεται έτσι:

Θεαμαπάτες & Δικτυώματα

Ο πιο εύκολος τρόπος για να βάλουμε κάποιον σύνδεσμο περιγράφεται σε άλλο ιστοσημείωμα: Firefox Add-ons: Make Link

► Στα σχόλιά μας μπορούμε να προσθέσουμε και διάφορες φατσούλες 🙂 :mrgreen: 😆 😀 αλλά αυτά τα πούμε προσεχώς.

Tip 1: Θυμόμαστε:

  • Έντονα από το bold άρα b
  • Πλάγια από το italics άρα i
  • Υπογραμμισμένο από το underline άρα u

Tip 2: Οι… πονηροί θα το έχουν ήδη καταλάβει. Αν θέλουμε να γράψουμε ένα μεγάλο σχόλιο [ή και μικρό…] με διαφορετικές διαμορφώσεις του κειμένου [έντονα, πλάγια, συνδέσμους κ.λπ.] το γράφουμε ως ιστοσημείωμα, πάμε στον Code Editor, αντιγράφουμε τον κώδικα και τον επικολλούμε στο κυτίον του σχολίου.

Ας τα δούμε κι όλα αυτά στην πράξη:

Εικόνα 1 [γράφοντας το σχόλιο]:

comment1.png

Εικόνα 2 [όπως εμφανίζεται το σχόλιο μετά τη δημοσίευσή του]:

comment2.png

Ουπς! Προβληματάκι με το υπογραμμισμένο κείμενο. Ντεν ντουλεύει καρντιά μου… τουλάχιστον σ’ αυτό το theme…


AddThis Social Bookmark Button

Advertisements