Βρείτε τις 10 [;] διαφορές ανάμεσα σ’ αυτήν την εικόνα:

pages2.jpg

και σ’ αυτήν:

pages1.jpg

Εξ ορισμού, στα ιστολόγια του WordPress οι σελίδες εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά [εικόνα 1]. Τι γίνεται όμως όταν θέλουμε [όπως στην περίπτωση αυτού του ιστολογίου (εικόνα 2)] να εμφανίζονται οι σελίδες μας με διαφορετική [μη αλφαβητική] σειρά;

Απλό. Ας θεωρήσουμε ότι έχουμε τις εξής τρεις σελίδες:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΡΙ ΕΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Και θέλουμε να εμφανίζονται ως εξής:

ΠΕΡΙ ΕΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφήνουμε τη σελίδα που θέλουμε να εμφανίζεται τελευταία [«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»] ως έχει.

Κατόπιν πάμε: Dashboard → Manage → Pages και πατάμε το Edit για τη σελίδα «ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ» [αυτή που θέλουμε να εμφανίζεται προτελευταία]. Στην αρχή του τίτλου της σελίδας αφήνουμε ένα κενό διάστημα [space]. Πατάμε Save.

Κατόπιν: Edit για τη σελίδα «ΠΕΡΙ ΕΜΟΥ» και στον τίτλο αφήνουμε στην αρχή δύο κενά διαστήματα. Save. Οι σελίδες εμφανίζονται πια με τη σειρά που θέλουμε.

Αν έχουμε περισσότερες σελίδες [όπως στην περίπτωση αυτού του ιστολογίου] αφήνουμε στην αρχή του τίτλου της σελίδας περισσότερα διαστήματα. Όσο πιο πολλά τα κενά διαστήματα τόσο πιο μπροστά θα εμφανίζεται μία σελίδα.

Παράδειγμα με τις σελίδες αυτού του ιστολογίου: Upgrades: κανένα διάστημα. Options: ένα διάστημα. Users: δύο διαστήματα. Presentation: τρία διαστήματα […] ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: έντεκα διαστήματα.


AddThis Social Bookmark Button

Advertisements