Ακούσιος… εθελοντής ο καλός φίλος Ίνδικτος από το ιστολόγιο του οποίου θα «κλέψω» το blogroll και θα το μεταφέρω στην κατηγορία «Ίνδικτος» αυτού εδώ του ιστολογίου.

Η URL του ιστολογίου του Ίνδικτου είναι: http://indictos.wordpress.com/

Η OPML URL του [η σελίδα δηλαδή όπου βρίσκονται τα links του] είναι:

http://indictos.wordpress.com/wp-links-opml.php

[Φυσικά, αντικαθιστώντας το «indictos» στην παραπάνω διεύθυνση με το όνομα κάποιου ιστολογίου μπορούμε να «κλέψουμε» το blogroll οποιουδήποτε ιστολογίου στον WordPress.]

Ξεκινάμε: Dashboard → Blogroll → Import Links. Εκεί εισάγουμε την OPML URL του στο «Specify an OPML URL:» και επιλέγουμε την κατηγορία του blogroll στην οποία θέλουμε να τοποθετηθούν τα links.

blogroll4.png

Πατάμε το κομβίον «Import OPML File» και τελειώσαμε! Όλα τα links του Ίνδικτου βρίσκονται πλέον στην υποκατηγορία «Ίνδικτος» του blogroll αυτού εδώ του ιστολογίου.

Φυσικά, δεν πρόκειται για κανενός είδους κλοπή. Το blogroll όλων των ιστολογίων είναι δημόσια προσβάσιμο. Απλώς με την «κλοπή» μπορούμε να μεταφέρουμε στο ιστολόγιό μας έναν μεγάλο αριθμό links από κάποιο άλλο ιστολόγιο χωρίς να μπούμε στην χρονοβόρο διαδικασία της πρόσθεσής τους ένα προς ένα.

Μετά την εισαγωγή των links μπορούμε να σβήσουμε αυτά που δεν θέλουμε ή αυτά που είναι διπλά.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ίνδικτο για την ακούσια συνεισφορά του σ’ αυτό το ιστοσημείωμα, και συγνώμην για την «κλοπή».

Ενημέρωση [17-07-2007]:  Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τα ιστολόγια του yooblog [όπου τα πάντα είναι πια ταχύτατα, μετά την αλλαγή των εξυπηρετητών!], όπως μπορείτε να διαπιστώσετε στο πειραματικό ιστολόγιό μου εκεί.

Σήμερα αφαίρεσα και τους συνδέσμους του Ίνδικτου, που είχα υποκλέψει.


AddThis Social Bookmark Button

Advertisements