Ένα από τα πρώτα πράγματα που ζητά να μάθει ένας νέος μπλόγκερ είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να προσθέσει κάποιο σύνδεσμο [link] στο μπλογκ του.

Τίποτε το απλούστερον.

Dashboard → Blogroll → Add Link

link1.jpg

Συμπληρώστε ανάλογα τα πεδία:

Name: το όνομα του ιστολογίου ή του ιστότοπου [παράδειγμα: wordpress.com tips & tricks]

Address: τη διεύθυνση [συνήθως το κάνουμε με copy-paste: CTRL+C και CTRL+V]

Description: Μια σύντομη περιγραφή, που εμφανίζεται όταν κάποιος αναγνώστης αφήνει πάνω στο link τον δείκτη του ποντικιού του, είναι πάντα χρήσιμη [παράδειγμα: … από αρχάριο για αρχάριους και προχωρημένους]

Πατάμε στο Add Link και τέλος!

Tips! Tips! Tips!

Για να μην χάνει η μάνα το παιδί κι ο αναγνώστης τα link, μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορες υποομάδες link [categories] ούτως ώστε όλα να είναι εξόχως οργανωμένα και λειτουργικά.

Στο δεξιό μέρος της οθόνης, όταν προσθέτουμε κάποιο link, και κάνοντας κλικ στο + των Categories βλέπουμε -περίπου- τα εξής:

link2.jpg

Εξ ορισμού κάθε νέο link προστίθεται στην κατηγορία Blogroll. Αν θέλουμε να δημιουργήσουε μια νέα κατηγορία γράφουμε το όνομά της στο παραλληλόγραμμο και πατάμε το Add. Η κατηγορία θα προστεθεί αυτόματα, κι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε σε ποια κατηγορία [ή σε ποιες] θα ανήκει το link μας.

Σχετικό ιστοσημείωμα:


AddThis Social Bookmark Button

Advertisements