Το ανακάλυψα κατά λάθος.

Στον Firefox έχω εγκαταστήσει ένα πρόσθετο που λέγεται Highlighter. Υπογραμμίζεις κάποιο κείμενο που διαβάζεις στο διαδίκτυο, σώζεις τη σελίδα και όταν την ανοίγεις ξανά βλέπεις αμέσως τις επισημάνσεις.

Γράφοντας κάποιο ποστ είχα ενεργοποιημένο τον Highlighter και κατά λάθος έγινε αυτό που έγινε…

Θυμηθείτε μόνον να σβήσετε από το ποστ σας το σύμβολο της παραγράφου [¶] που εμφανίζεται [για εύκολη μετάβαση από τη μία επισήμανση στην άλλη]. Αν εμφανιστεί.

Όμορφο, ε;

AddThis Social Bookmark Button