Γράφετε μία παράγραφο. Στο τέλος της πατάτε [Enter]

Γράφετε άλλη μία παράγραφο. Στο τέλος της πατάτε [Enter]

Ακόμη μία. Στο τέλος της πατάτε [Enter]

Τι γίνεται ωστόσο όταν θέλετε απλώς να αλλάξετε γραμμή χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους κενό; Όπως λόγου χάρη όταν γράφετε ένα ποίημα; [Enter]

Παράδειγμα: [Enter]

Ἡ νύχτα, [Shift + Enter]
ὄνομα οὐσιαστικόν,
[Shift + Enter]
γένους θηλυκοῦ, [Shift + Enter]
ἑνικὸς ἀριθμός. [Shift + Enter]
Πληθυντικὸς ἀριθμὸς [Shift + Enter]
οἱ νύχτες. [Shift + Enter]
Οἱ νύχτες ἀπὸ δῶ καὶ πέρα. [Enter]

Οι στίχοι είναι από το ποίημα της Κικής Δημουλά «Ο Πληθυντικός Αριθμός» και μπορείτε να το διαβάσετε όλο εδώ.

AddThis Social Bookmark Button

Advertisements