Αυτή τη στιγμή [20.11.2006] μπορείτε να αλλάξετε τις εικόνες της επικεφαλίδας [Dashboard – Presentation – Custom Image Header] μόνον στα παρακάτω θέματα [themes]. Το μέγεθος της εικόνας είναι σε pixel. Τα download παραπέμπουν στα σημεία από όπου μπορείτε να κατεβάσετε τις αρχικές εικόνες των θεμάτων.

 1. Ambiru μέγεθος:500*225 (download)
 2. Benevolence μέγεθος:700*225 (download)
 3. Blix μέγεθος:690*115 (download)
 4. Chaotic Soul μέγεθος: 760*151 (download)
 5. Connections μέγεθος:74*143 (download)
 6. Contempt μέγεθος:750*140 (download)
 7. Cutline μέγεθος: 770*140 (download)
 8. Day Dream μέγεθος: 527*273 (download)
 9. K2-lite μέγεθος: 780*200
 10. Kubrick μέγεθος:760*200 (download) Note: This is all white apart from the edges.
 11. Neat μέγεθος:700*200 (download)
 12. Pool μέγεθος: 600*150 (download)
 13. Pressrow μέγεθος: 770*200 (download)
 14. Regulus μέγεθος:730*140 (download)
 15. Rubric μέγεθος:215*150 (download)
 16. Sapphire μέγεθος:750*180 με το περιθώριο 741*171 χωρίς το περιθώριο (download)
 17. Tarski μέγεθος: 720*180 (download)

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τις FAQ της WordPress.com.

AddThis Social Bookmark Button

Advertisements